Tutorial -Cubic RAW

Ja wiem, że tutorialów o Cubic RAW-ie jest masa… ale jednak, ponieważ lubię tą technikę i dużo prac nią wykonuje, wiele osób pytała mnie jak???????

Wobec czego chcąc odpowiedzieć na wszystkie te pytania postanowiłam stworzyć ten tutorial.

Na początek kilka słów na temat materiałów…

1.       Cubic RAW trzeba wyplatać ŻYŁKĄ –wiem, że niektórzy jej nie lubią… ale uwierzcie –na niciach się nie da, bowiem praca wychodzi bardzo wiotka i nie trzyma kształtu. Ponieważ przez koralik żyłka musi przejść kilka razy polecam grubość 0,12 mm (w ostateczności może być do 0,16 mm ale dla mnie jest za gruba i za sztywna).

2.       Koraliki:

a.       powinny być równe –polecam Toho

b.      najlepsza i zarazem najwygodniejsza wielkość to 11/0

c.       najładniejszy Cubic RAW powstaje z koralików, które są okrągłe –nie każde koraliki Toho Round takie są (np. silver-lined są cylindryczne). Łatwiej uczyć się na koralikach Frosted –bo są mniej śliskie… ale piękniejsze prace, według mnie, wychodzą w koralików błyszczących.

3.       Igła powinna być cienka, do wyplatania koralików –ja lubię i używam igły 10.

Podczas całej pracy należy zaciągać mocno nić i przytrzymywać ją przez cały czas naprężoną –jak powstanie luz –koraliki nie ułożą się dobrze, a przede wszystkim równo. Jak trzymać nić podczas pracy pokazuje zdjęcie… Zwracam uwagę że nić jest mocno naprężona (czerwona strzałka) i przechodzi między palcami wskazującym i środkowym (czarna strzałka).
Część 1 –RAW


Instrukcję należy zacząć od splotu RAW –który jest płaski i składa się z 4 koralików.

1.       Zaczynamy od nawleczenia 4 koralików i zamknięcia ich w koło (przechodzimy prze pierwszy) . Trzeba jakoś wzmocnić połączenie –można nić zawiązać… ale tego nie polecam (zazwyczaj widać to wiązanie, a może również utrudnić przeplatanie igły przez ten koralik). Radzę przepleść nić kilka razy (3-4) wkoło, mocno ją zaciągając… po takim zabiegu nic nie będzie się wysnuwać.
2.       Następnie przechodzimy do drugiego rzędu –pierwszy koralik już mamy więc należy dodać 3 i wkuć się w pierwszy. Na zakończenie przewlekamy nić jeszcze przez 2 koraliki by wychodziła z górnego koralika.
3.       Powtarzamy sekwencję z pkt. 2 tak długo aż osiągniemy pożądaną długość… na naszym przykładzie, razem 4.
4.       By zacząć kolejny rząd należy przejść przez 3 wolne koraliki (nie 2) i od tego miejsca zaczynamy kolejny rząd. Dodajemy (podobnie jak w pkt. 2) 3 koraliki (ale w innym miejscu).
5.       Teraz trzeba przewlec nić tak by znalazła się na następnym okręgu… W zależności od tego czy żyłka wychodzi z lewej czy z prawej strony koralika przechodzimy przez 1 koralik (schemat 1) lub 4 koraliki (schemat 2)6.       Następnie dodajemy 2 koraliki i przewlekamy nić przez 2 pozostałe.
7.       Powtarzamy pkt. 5 i 6 tak długo aż dojdziemy do końca rzędu.8.       Dodajemy tyle rzędów ile potrzebujemy.Jednak Raw ma jedną wadę –zazwyczaj koraliki nie układają się tak równo jak na schemacie –dlatego nie pokażę Wam zdjęcia gotowej pracy… dla mnie ten bałagan jest denerwujący.

Jednak pokazuję ten ścieg, bo często używam go do zszywania elementów z Cubic RAW… by powstawały ładne wgłębienia… przykładowa pracaponiżej

Część 2 –Cubic RAW

 
Wyższym poziomem, również skąp likowania, jest Cubic RAW –jak sama nazwa wskazuje to kostka stworzona ze ściegu RAW. Do stworzenia pojedynczej kostki potrzeba 12 koralików. Wyplatamy ją w sposób następujący…


1.       Zaczynamy podobnie jak RAW od zamknięcia 4 koralików w koło. Koraliki te stanowią podstawę naszej kostki
2.       Następnie przechodzimy do drugiego rzędu –pierwszy koralik już mamy więc należy dodać 3 i wkuć się w pierwszy. Zbudowaliśmy pierwszą ściankę naszej kostki.
3.       Mamy nić wychodzącą z koralika podstawy, następnie przewlekamy nić przez kolejny koralik u podstawy (na zdjęciu zaznaczony na czarno)
4.       Następnie dodajemy 2 koraliki i przewlekamy nić przez koralik pierwszego boku i podstawy –po zaciągnięciu mamy 2 bok (na schemacie zaznaczony na szaro).

 
5.       Przewlekamy nić przez kolejny koralik podstawy, po raz kolejny dodajemy 2 koraliki i przewlekamy nić przez koralik boku i podstawy. Po zaciągnięciu widać już powstającą kostkę.
6.       Następnie przewlekamy ni prymy ostatni koralik podstawy i 1 koralik pierwszej ściany –by powstała ostatnia ściana potrzebny jest 1 koralik, który dodajemy i ponownie przewlekamy nić przez koralik 3 ściany i koralik podstawy –po zaciągnięciu nici powstaje ostatni bok i równocześnie powstaje górna ściana kostki.
7.       Zostało już tylko związanie góry kostki –przechodzimy na górną ścianę i przewlekamy nić przez wszystkie koraliki górnej ściany w koło. I tak powstaje pierwsza kostka.
8.       Budując następną kostkę góra poprzedniej staje się dołem następnej –więc ścianą podstawy już mamy… powtarzamy punkty od 2 do 8 tak długo aż osiągniemy pożądaną długość pracy.

Część 3 –Cubic RAW –wyplatanie rogu

 
Jak już umiemy zrobić rząd z Cubic RAW musimy nauczyć się różnych jego połączeń –pierwsze z nich to wyplatanie rogu. Jest to łatwiejsze niż zamknięcie w koło.


1.       Zaczynamy od rzędu kostek –o odpowiedniej długości rzędu kostek, następnie zginamy go –należy zwrócić uwagę by nic się nie przekręciło.

 2.       Wyplatamy najpierw kostkę zaznaczoną na szaro –zwróćcie uwagę, że krawędź zaznaczona na czerwono (koralik) jest wspólna z drugim rzędem. Więc nić wychodzi j pierwszego końca (na górze zdjęcia) dodajemy 1 koralik i przechodzimy przez koralik drugiego końca (na dole zdjęcia) –po zaciągnięciu mamy pół ściany.
3.       Następnie dodajemy 1 koralik i przechodzimy przez koralik na pierwszym końcu –po zaciągnięciu powstaje pierwsza ściana kostki (na schemacie zaznaczona na szaro).
4.       Przechodzimy przez 1 koralik podstawy, dodajemy 2 koraliki i przerabiamy 2 bok.
5.       Przechodzimy przez 1 koralik podstawy, dodajemy 2 koraliki i przerabiamy 3 bok.
6.       Przechodzimy przez 1 koralik podstawy i 1 koralik pierwszego boku, dodajemy 1 koralik i przerabiamy 4 bok. Następnie przechodzimy na górną ścianę i zamykamy kostkę przeplatając nić przez wszystkie 4 koraliki. Mamy więc połączone dwa końce –na razie tylko 1 koralikiem (czerwona linia).
7.       Teraz musimy wypleść ostatnią kostkę narożną –na schemacie zaznaczoną na szaro. Mamy już jej bok podstawy i jeden bok boczny. Więc trzeba wypleść drugą ścianę. Ustawiamy pracę tak by podstawa była ma dole a gotowy bok po jej prawej stronie. Przewlekamy nić tak, by wychodziła z koralika podstawy najdalej od nas. Dodajemy 2 koraliki i przewlekamy nić przez koralik boku i podstawy (zdjęcie). Zaciągamy żyłkę i przewlekamy przez kolejny koralik podstawy.
8.       Wyplatamy kolejny bok. Dodajemy 2 koraliki i przewlekamy nić przez koralik boku i podstawy (zdjęcie). Zaciągamy żyłkę. Gotową pracę widać na 2 zdjęciu –widać że brakuje jeszcze jednego koralika na czwartym boku.
9.       Przewlekamy nić prze koralik podstawy i 1 koralik pierwszego boku. Dodajemy 1 koralik i przeplatamy nić  w koło. Zaciągamy nić.
10.       Na zdjęciu widać, że koraliki nie są jeszcze połączone. Teraz należy przeciągnąć nić przez te 4 koraliki i zaciągnąć nić tworząc związanie ostatniej ściany.
11.       Róg jest gotowy i wypleciony.

Część 4 –Cubic RAW –zamykanie w kołoTeraz pokażę Wam trudniejsze połączenie a mianowicie zamykanie w koło.

1.       Zaczynamy, po raz kolejny, od rzędu kostek –o odpowiedniej długości rzędu kostek. Następnie zginamy go –należy zwrócić uwagę by nic się nie przekręciło. Jednak tym razem układamy go tak, by dolna i górna ściana (na schemacie zaznaczone na szaro) znalazły się równolegle do siebie. Będziemy wyplatać cztery boki znajdujące się między tymi dwoma ścianami.

 
2.       Zaczynamy wyplatać pierwszą boczną ścianę. Żyłka wychodzi z koralika dolnej ściany, dodajemy jeden koralik i przechodzimy przez odpowiedni koralik górnej ściany.

 
 

3.       Żyłka wychodzi z koralika górnej ściany, dodajemy jeden koralik i przechodzimy przez odpowiedni koralik dolnej ściany. Zaciągamy nić i otrzymujemy pierwszą boczną ścianę (2 zdjęcie).
4.       Przechodzimy przez kolejny koralik dolnej ściany, dodajemy 1 koralik i wracamy przez 3 koraliki (górnej, bocznej i dolnej ściany -1 zdjęcie). Po zaciągnięciu powstaje druga boczna ściana.5.       Przechodzimy przez kolejny koralik dolnej ściany, dodajemy 1 koralik i wracamy przez 3 koraliki (górnej, bocznej i dolnej ściany -zdjęcie). Po zaciągnięciu powstaje trzecia boczna ściana.6.       Czwarta ściana już ma wszystkie koraliki, trzeba ją tylko związać –co widać na zdjęciu –przeplatamy żyłkę przez 4 koraliki wiążąc je razem.
7.       I tak mamy zamknięte koło wykonane z Cuba Raw.

Część 5 –Cubic RAW –figury geometryczne płaskie


Tym razem chciałam pokazać wam jak zrobić figury geometryczne ściegiem Cubic RAW.
1. Zaczynamy od zrobienia trójkąta foremnego o boku z 5 kostek. Więc pierwsza ściana potrzebuje 4 kostek (o 1 mniej niż rzeczywista długość boku). Po ich zrobieniu przechodzimy nitką na boczną ściankę (prawy rysunek). W ten sposób boczna ściana staje się podstawą kolejnej kostki.2. Dobieramy 3 koraliki i przechodzimy przez pierwszy koralik podstawy. Potem przechodzimy przez drugi koralik podstawy.3. Dobieramy 2 koraliki i przechodzimy przez koralik boku i koralik podstawy. Potem przechodzimy przez trzeci koralik podstawy.4. Dobieramy 2 koraliki i przechodzimy przez koralik boku i koralik podstawy. Potem przechodzimy przez trzeci koralik podstawy i koralik pierwszego boku.5. Dobieramy 1 koraliki i przechodzimy przez koralik boku i koralik podstawy. Potem przechodzimy przez trzeci koralik podstawy. Następnie przewlekamy nitkę przez koralik ściany i górny koralik.6. Zamykamy górną ścianę przechodząc przez 4 koraliki na górze.7. Kontynuujemy dodawanie kolejne kostki aż powstanie ich 5 (na zdjęciu dolna ściana).8. Podobnie powstaje trzeci bok –tyle że tym razem budujemy 3 kostki.9. Na tym etapie zamykamy trójkąt –sposób został opisany w części 3. I tak powstaje trójkąt ;)))))))))))).10. Jeżeli chcemy by powstał kwadrat trzeci bok powinien mieć 5 kostek.11. Następnie robimy czwarty bok z 3 kostek.12. I łączymy go z pierwszym -powstał kwadrat ;))))))))))))))))))))).13. By powstał pięciobok –czwarty bok również powinien mieć 5 kostek.14. Piąty bok powinien mieć 3 kostki –i łączymy go z pierwszym.

 
15. I tak właśnie powstaje pięciobok ;))))))))))))))))))))))))))
 

 


16. Kolejne wielokąty foremne budujemy analogicznie ;))))))))))))))))))))))))))))))).


17. Serce robi się odmienne. Zaczynamy od dość długiego (tak by po wygięciu powstała połowa serca) rzędu kostek. Ja zrobiłam 14. Następnie robi się kolejny rząd kostek na boku. Rząd ten powinien mieć o 1 kostkę mniej –czyli na pracy jest ich 13.18. Następnie wyginamy ramiona do góry –uważając by nic się nie przekręciło.19. I wyplatamy róg.
 
20. Powstaje serce ;))))))))))))))))))).

C i ą g   d a l s z y  

w   k o l e j n y m   p l i k u
Masz pytania? Pisz śmiało – kasiaok@opoczta.pl

Jeśli stworzyłeś biżuterię na podstawie tej instrukcji –podaj źródło i link do tego projektu lub mojego bloga.

Tutorial przygotowany bez licencji na odsprzedaż lub jakikolwiek inny użytek komercyjny –tylko do użytku indywidualnego. Całość jest chroniona prawem autorskim  -treść i zdjęcia tworzą integralną całość. Kurs nie może być kopiowany i rozpowszechniany bez zgody autorki –Kasiaok.

13 komentarzy:

 1. Dziękuję za kursik, na pewno skorzystam. Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 2. Cubic RAW uwielbiam, ale gdy się go uczyłam nie mogłam znaleźć żadnej przejrzystej instrukcji, Twoja jest bardzo obrazowa i niejednemu adeptowi koralików pomoże!

  OdpowiedzUsuń
 3. Zauroczył mnie cubic raw, daje wiele możliwości, ale w necie trudno znaleźć coś więcej niż podstawy.
  Miałam trochę trudności, bo robię cubic w drugą stronę, ale dałam radę dzięki opisowi.
  Wieeelkie dzięki :)))
  Ulka

  OdpowiedzUsuń
 4. Bardzo przystepnie opisałaś tą technikę,zabieram sie do ćwiczeń DZIĘKI

  OdpowiedzUsuń
 5. szkoda, że jak ja zaczynałam z cubic raw to nie było tak czytelnej instrukcji... super

  OdpowiedzUsuń
 6. Cubic RAW już dawno mnie zauroczył ale jakoś nie było kiedy się nim zająć, a i nie bardzo miałam skąd
  się go uczyć. Twój tutorial jest bardzo czytelny, przejrzysty i zrozumiały. Podziwiam za wkład pracy.
  Myślę, że będę tu wracać częściej :)

  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 7. Nigdy nie słyszałam o takiej metodzie. Bardzo ciekawa i przystępnie wszystko pokazałaś i opisałaś. Dziekuję. - Lodzia

  OdpowiedzUsuń
 8. Kasiu ! Dziękuję ! Buziaki!- Barbara Batkiewicz

  OdpowiedzUsuń
 9. Super tutorial bardzo przejrzysty i na pewno skorzystam:) pozdrawiam serdecznie :)

  OdpowiedzUsuń
 10. wonderthul ..thank you for you searing ....you are a geat teacher

  OdpowiedzUsuń
 11. beauftiful tutorial...tks for your effort and sharing

  OdpowiedzUsuń
 12. Muszę w końcu spróbować! :-)

  OdpowiedzUsuń

Każdy komentarz jest cenny, również te krytyczne, ale pamiętajcie, że można komentować, ale nie obrażać...
Komentarze są moderowane, w celu wykluczenia spamu.
Dziękuję Wam za uwagi -te pozytywne i negatywne ;))))))))))))))))))) i zapraszam ponownie...